MENU

Les interaccions actives i poc directives delxs adultxs vetllen perquè que elx nenx pugui realitzar-se, acceptar-se i desenvolupar-se tan plenament com li sigui possible; que pugui convertir-se en una persona que aconsegueixi satisfer-se a si mateixa tenint en compte els límits i les possibilitats que suposa viure en comunitat.

Les interaccions actives i poc directives delxs adultxs vetllen perquè que elx nenx pugui realitzar-se, acceptar-se i desenvolupar-se tan plenament com li sigui possible; que pugui convertir-se en una persona que aconsegueixi satisfer-se a si mateixa tenint en compte els límits i les possibilitats que suposa viure en comunitat.

Edats barrejades de 3 a 6 anys on la ràtio és de 1:8.

Espais compartits amb activitats adaptades segons necessitats de desenvolupament.

L’horari és de 9h a 14:30h amb possibilitat de fer acollida fins a les 15h. L’entrada de les 9h és relaxada, amb un marge de 30 minuts. Fem períodes d’adaptació flexible on la família pot ser present.

Els divendres fem una sortida al parc del Mas Guinardó. A partir del gener, el grup de 5 anys comença a anar també a altres parcs, així com a visites a espectacles o exposicions.

PROPOSTES

L’activitat espontània, la lliure circulació i la possible elecció de propostes i materials donen lloc al veritable desenvolupament delx nenx i l’aprenentatge esdevé funcional, creatiu, profund i significatiu. El joc i la interacció escollida possibilita l’aprenentatge. Oferim un espai tranquil, relaxat i amorós on això sigui possible.

ACOMPANYAMENT

A l’etapa d’infantil posem la mirada en l’acompanyament especialitzat dels processos emocionals delx nenx i de l’autoregulació. Ho fem des d’una arrel poc directiva, ja que entenem que elx nenx ja ostenta la capacitat innata d’autodirigir-se i autoregular-se en molts aspectes del seu desenvolupament, així com en d’altres requereix l’acompanyament d’una persona adulta.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Enviem un butlletí amb la planificació setmanal. També es publica periòdicament un blog d’accés privat, on es recullen les activitats i moments seleccionats dels darrers dies. Fem un mínim de dues reunions individuals amb les famílies al curs, a més de  reunions de cicle, pedagògiques o generals.

Edats barrejades de 3 a 6 anys on la ràtio és de 1:8.

Espais compartits amb activitats adaptades segons necessitats de desenvolupament.

L’horari és de 9h a 14:30h amb possibilitat de fer acollida fins a les 15h. L’entrada de les 9h és relaxada, amb un marge de 30 minuts. Fem períodes d’adaptació flexible on la família pot ser present.

Els divendres fem una sortida al parc del Mas Guinardó. A partir del gener, el grup de 5 anys comença a anar també a altres parcs, així com a visites a espectacles o exposicions.

PROPOSTES

L’activitat espontània, la lliure circulació i la possible elecció de propostes i materials donen lloc al veritable desenvolupament de elx nenx i l’aprenentatge esdevé funcional, creatiu, profund i significatiu. El joc i la interacció escollida possibilita l’aprenentage. Oferim un espai tranquil, relaxat i amorós on això sigui possible.

ACOMPANYAMENT

A l’etapa d’infantil posem la mirada en l’acompanyament especialitzat dels processos emocionals delx nenx i de l’autoregulació. Ho fem des d’una arrel poc directiva, ja que entenem que elx nenx ja ostenta la capacitat innata d’autodirigir-se i autoregular-se en molts aspectes del seu desenvolupament, així com en d’altres requereix l’acompanyament d’una persona adulta.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMILIES

Enviem un butlletí amb la planificació setmanal. També es publica periòdicament un blog d’accés privat un es recullen les activitats i moments seleccionats dels darrers dies. Fem un mínim de dues reunions individuals amb les famílies al curs, a més de  reunions de cicle, pedagògiques o generals.

Espai Aigua | 2022© Tots els drets reservats | Política de privacitat | Avís legal | Cookies