MENU

La nostra proposta pedagògica beu de l’experimentació, l’aprendre fent, les arts, els moviments maker, tinkering, la gamificació, el constructivisme, l’aprenentatge competencial i per projectes, la mirada sistèmica i l’acompanyament emocional. Ens acostem al coneixement des de l’experiència directa i es torna autèntic i vibrant.

La nostra proposta pedagògica veu de l’experimentació, l’aprendre fent, les arts, els moviments maker, tinkering, la gamificació, el constructivisme, l’aprenentatge competencial i per projectes, la mirada sistèmica i l’acompanyament emocional. Ens acosten al coneixement desde l’experiència directa i es torna autèntic i vibrant.

Els grups a l’etapa de primària (6-12 anys) tenen una ràtio d’1:12-13 nenxs per referent, dividits en tres cicles amb una diferència d’edat de 2-3 anys.

L’horari és de 9h a 15h. L’entrada de les 9h és relaxada, amb un marge de 15 minuts.

Un dia a la setmana anem a parcs del barri. Anem al poliesportiu CEM Guinardó i a la biblioteca municipal Mercè Rodoreda. Fem sortides periòdiques a diferents exposicions o esdeveniments. També organitzem colònies als dos darrers cicles.

PROJECTES

No treballem amb assignatures sinó en aprenentatges competencials globals que respecten els ritmes d’aprenentatge de cada nenx, evitant la comparació i el judici. La nostra proposta innovadora aborda el currículum des d’una perspectiva holística a través de la interdisciplinarietat esborrant les línies artificials que separen el coneixement.

ACOMPANYAMENT

El rol de lxs mestrxs és el de facilitadorxs, guies i col·laboradorxs. En l’acompanyament emocional, actuen com a sostenidorx i contenidorx, ajudant a travessar les frustracions, les inseguretats i els bloquejos que sorgeixen. Proporcionem un ambient de treball col·laboratiu i generós, on es fomenta el respecte escrupolós cap a la feina i les necessitats de les altres persones, per tal que es puguin donar processos d’aprenentatge el més alliberats possible.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Enviem un butlletí amb la planificació setmanal. També es publica periòdicament un blog d’accés privat, on es recullen les activitats i moments seleccionats dels darrers dies. Fem un mínim de dues reunions individuals amb les famílies al curs, a més de  reunions de cicle, pedagògiques o generals.

Els grups a l’etapa de primària (6-12 anys) tenen una ràtio d’1:12-13 nenxs per referent, dividits en tres cicles amb una diferència d’edat de 2-3 anys.

L’horari és de 9h a 15h. L’entrada de les 9h és relaxada, amb un marge de 15 minuts.

Un dia a la setmana anem a parcs del barri. Anem al poliesportiu CEM Guinardó i a la biblioteca municipal Mercè Rodoreda. Fem sortides periòdiques a diferents exposicions o esdeveniments. També organitzem colònies als dos darrers cicles.

PROJECTES

No treballem amb assignatures sinó amb aprenentatges competencials globals que respecten els ritmes d’aprenentatge de cada nenx, evitant la comparació i el judici. La nostra proposta innovadora aborda el currículum des d’una perspectiva holística a través de la interdisciplinarietat, esborrant les línies artificials que separen el coneixement.

ACOMPANYAMENT

El rol de lxs mestrxs és el de facilitadorxs, guies i col·laboradorxs. En l’acompanyament emocional, actua com a sostenidorx i contenidorx, ajudant a travessar les frustracions, les inseguretats i els bloquejos que sorgeixen. Proporcionem un ambient de treball col·laboratiu i generós, on es fomenta el respecte escrupolós cap a la feina i les necessitats de les altres persones, per tal que es puguin donar processos d’aprenentatge tan alliberats com sigui possible.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMILIES

Enviem un butlletí amb la planificació setmanal. També es publica periòdicament un blog d’accés privat, on es recullen les activitats i moments seleccionats dels darrers dies. Fem un mínim de dues reunions individuals amb les famílies al curs, a més de  reunions de cicle, pedagògiques o generals.

 

 

Espai Aigua | 2022© Tots els drets reservats | Política de privacitat | Avís legal | Cookies